Refferendwm: Glyn Davies AS i bleidleisio i adael Ewrop

Cyhoeddwyd

Mae'r Aelod Seneddol Ceidwadol dros Faldwyn, Glyn Davies wedi dweud y bydd yn pleidleisio i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm ar 23 Mehefin.

Dywedodd nad oedd "erioed wedi credu y dylai'r DU gael ei chynnwys mewn biwrocratiaeth annemocrataidd".

Dywedodd Mr Davies na fyddai'n ymgyrchu, gan ddweud bod barn holl ddinasyddion y DU o "werth cyfartal".

Yr olaf o'r 11 o Aelodau Seneddol Ceidwadol Cymreig i ddatgelu ei farn, Mr Davies yw'r pumed sydd eisiau gadael yr UE, gyda chwech o blaid aros.

Roedd wedi dweud o'r blaen ei fod eisiau ymgynghori ag aelodau lleol y blaid cyn penderfynu sut y byddai'n pleidleisio.

'Biwrocratiaeth annemocrataidd'

Wrth ysgrifennu ar ei flog, dywedodd Mr Davies ei fod wedi pleidleisio i adael y Gymuned Economaidd Ewropeaidd yn 1975, a byddai wedi pleidleisio i adael "ar unrhyw adeg yn ystod y 43 mlynedd diwethaf".

"Wrth ymgymryd â llawer o gyfrifoldebau gwahanol dros y tri degawd diwethaf, yr wyf bob amser wedi gweithio'n frwdfrydig ac yn gadarnhaol â'r Undeb Ewropeaidd er lles pa bynnag sefydliad yr wyf yn digwydd bod yn cynrychioli ar y pryd.

"Ond yn syml, nid wyf erioed wedi credu y dylai'r DU gael ei chynnwys mewn biwrocratiaeth annemocrataidd, sef Undeb Ewropeaidd heddiw, sydd yr wyf yn credu bob amser wedi bod yn freuddwyd i'r rhai sydd wedi hyrwyddo integreiddio Ewropeaidd o'i dechreuadau yn y 1950au.

"Rwyf am i'r DU i weithio'n adeiladol gyda'n cymdogion Ewropeaidd, ond fel gwladwriaeth annibynnol, yn rhydd i i fasnachu ac ymgysylltu â'r byd i gyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol