Ewrop: Angen 'dadl onest ac agored' medd Andrew RT Davies

Cyhoeddwyd

Mae angen "dadl onest ac agored" ar ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd yn hytrach na chodi ofn am oblygiadau pleidlais i adael, yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae Andrew RT Davies am weld y ddwy ochr yn cyflwyno eu syniadau heb geisio codi ofn.

Dywedodd bod y refferendwm ar 23 Mehefin yn cynnig dewis rhwng perthynas mwy rhydd gydag Ewrop neu undeb agosach.

Yn ôl grŵp Prydain yn Gryfach yn Ewrop byddai gadael yr UE yn "gam i'r tywyllwch".

'Unol Daleithiau Ewrop'

Yn ysgrifennu i Sefydliad y Materion Cymreig, dywedodd Mr Davies: "Yn syml, petai Armageddon yn aros amdanom ni yn sgil pleidlais i adael yr UE yna ni fyddai'r mater wedi ei roi i'r cyhoedd bleidleisio arno.

"Dyna pam, yn wythnosau olaf yr ymgyrchu, mae'n amser am dôn fwy positif gan y ddwy ochr."

Dywedodd bod pleidlais i aros yn yr undeb yn bleidlais ar gyfer "Unol Daleithiau Ewrop", ac ychwanegodd y dylai'r DU aros yn driw i'r rhesymau am ymuno yn y lle cyntaf, sef hybu'r economi a masnach.

Ond dywedodd nad yw'n gweld bod hynny'n bosib bellach, ac mae'n credu bod yr UE yn symud at fod yn un wlad.

'Cam i'r tywyllwch'

Wrth ymateb, dywedodd grŵp Prydain yn Gryfach yn Ewrop bod dadansoddiad gan y Trysorlys yn awgrymu y byddai gadael marchnad sengl fwyaf y byd yn gadael "twll o £36bn mewn gwariant cyhoeddus".

Dywedodd hefyd bod 100,000 o ddinasyddion yr UE yn gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd ac na fyddai'n hawdd cael staff yn eu lle.

Yn ôl yr ymgyrchydd a chyn arweinydd Llafur, Neil Kinnock, byddai gadael yn "gam i'r tywyllwch".

Ychwanegodd:"Yr hyn sy'n sicr yw y byddai gadael marchnad sengl yr UE o 500m o bobl yn dinistrio ein heconomi ac yn torri cyflogau pobl."