Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd: Y ddadl dros aros

Carl Roberts
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Nid pob rheolwr sy'n gadael i'w staff ymarfer chwarae golff yn y gweithle.

Ond mae Eryl Williams, perchennog cwmni Asbri Golf wedi darparu lawnt pytio ym mhencadlys y cwmni yng Nghaerffili.

Cyn belled ag y mae golff yn y cwestiwn mae o am weld y bêl i mewn yn y twll yn hytrach nag allan - ac mae'r un peth yn wir gyda'r dewis yn y refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r cwmni yn dylunio a gwerthu bob math o nwyddau golff gan gynnwys bagiau, crysau a chapiau - ac mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn cael ei brynu gan gwsmeriaid o fewn yr UE.

"Ar hyn o bryd mae delio gyda gwledydd o fewn yr UE yn hawdd iawn, mae'r cytundeb masnach rydd yn gwneud hi'n hawdd iawn i allforio ac i fewnforio nwyddau i'r gwledydd yna sy'n rhan allweddol o'n busnes ni, da ni'n allforio 45% o'n trosiant (turnover) bob blwyddyn ac mae'r rhan fwyaf o hynny yn mynd i Ewrop felly mae gwneud y sustem mor hawdd â phosib yn well i ni," meddai Eryl.

Yn ystod yr ymgyrch refferendwm mae'r naill ochor yn y ddadl mae sawl pwnc wedi codi gan gynnwys sofraniaeth a mewnfudo ond yr effaith ar ei fusnes yw prif ystyriaeth Eryl Williams.

"I gymharu gyda gwledydd sydd ddim yn yr UE, er enghraifft y Swistir, mae'n costio dipyn yn fwy o ran y ffioedd i anfon y nwyddau a mwy o waith papur, ac mae cost y cludiant yn fwy felly mae'n rhaid i ni godi ychydig bach mwy i fusnesau yn y gwledydd yna i dalu am y costau ychwanegol o'u gymharu â gwledydd eraill, felly mae 'na fantais i ni fod yn gwerthu i fusnesau yn yr UE," meddai.

Y ddadl economaidd

Yr wythnos yma mae Prif Weinidog Prydain, David Cameron, a'r Canghellor George Osborne wedi bod yn pwysleisio'r ddadl economaidd o blaid parhau gydag aelodaeth Prydain o'r undeb.

Yn ôl y ddau aelod mwyaf blaenllaw o blaid aros yn yr undeb byddai pleidlais i adael yn achosi dirwasgiad y byddai'n para am flwyddyn ac arwain at dros 800,000 o ddiswyddiadau - gydag 20,000 o'r rheiny yma yng Nghymru.

Disgrifiad o’r llun,
"Ar hyn o bryd mae delio gyda gwledydd o fewn yr UE yn hawdd iawn," meddai Eryl Williams

Mae Eryl yn dweud fod yr ansicrwydd ynghylch be fydd yn digwydd yn sgil y bleidlais i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd yn peri gofid iddo.

Yn groes i berfformiad yr economi ers 2008 mae Asbri Golf wedi gwella ei berfformiad blwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae'r cwmni wedi tyfu a bellach yn cyflogi 11.

Mae'r cwmni wedi buddsoddi miloedd o bunnau yn ddiweddar ar beiriant brodwaith newydd - a tra roeddwn i yna roedd y peiriant yn gweithio yn ddi-baid yn gweu patrymau ar grysau golff a fydd yn cael ei werthu yn yr Almaen.

I mewn neu allan? Os yw pwtio Eryl Williams yn unrhyw fesur o ganlyniad y refferendwm i mewn fydd hi - ond dyw pethe ddim mor syml â hynny.