Termau poblogaidd refferendwm yr UE ar y we

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

'Beth yw Brexit?' yw'r cwestiwn refferendwm mae pobl Cymru wedi chwilio amdano fwyaf ar wefan Google hyd yn hyn eleni.

Fe ofynnodd y Post Cyntaf i Google beth oedd y cwestiynau mwyaf poblogaidd ynglŷn â refferendwm yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn 2016 a dros gyfnod o saith diwrnod.

'Sut allai bleidleisio yn refferendwm yr UE?' oedd yn rhif un ar gyfer y rhestr dros gyfnod o saith diwrnod.

Rhai o'r cwestiynau eraill oedd yn y rhestr yma oedd 'Pryd mae refferendwm yr UE?', 'Sut fydd yr UE yn edrych yn 2030?' a 'Sut ddylwn i bleidleisio yn refferendwm Ewrop?'.

Rhai o'r cwestiynau yn y rhestr ar gyfer 2016 oedd 'Pa gyfreithiau mae'r UE yn gallu creu?' a 'Beth mae refferendwm yr UE yn golygu i Gymru?'

Y rhestrau llawn

Y prif gwestiynau yng Nghymru ynglŷn â refferendwm yr Undeb Ewropeaidd yn 2016 hyd yn hyn (1/1/16-18/5/16):

 1. Beth yw 'Brexit'?
 2. Pryd mae refferendwm yr UE?
 3. Sut allai bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 4. Pwy all bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 5. Sut allai gofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 6. Faint fyddai Cymru ar ei cholled pe byddai Brexit yn digwydd?
 7. Yw'r UE yn llywodraethu busnesau mawr?
 8. Pa gyfreithiau all yr UE greu?
 9. Beth yw'r polau ynglŷn â gadael yr UE?
 10. Beth mae refferendwm yr UE yn golygu i Gymru?

Y prif gwestiynau yng Nghymru ynglŷn â refferendwm yr Undeb Ewropeaidd yn ystod y saith diwrnod diwethaf (13/5/16-20/5/16):

 1. Sut allai bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 2. Sut allai gofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 3. Beth yw 'Brexit'?
 4. Pryd mae refferendwm yr UE?
 5. Pwy all bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 6. Sut ddylwn i bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 7. Oes angen i fi gofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE?
 8. Sut allai gael pleidlais bost ar gyfer refferendwm yr UE?
 9. Oes yna bleidlais bost ar gyfer refferendwm yr UE?
 10. Sut fydd yr UE yn edrych yn 2030?