Wyth cyn-ysgrifennydd Cymru yn cefnogi aros yn yr UE

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Alun Cairns a Stephen Crabb wedi arwyddo'r llythyr

Mae Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns wedi ymuno ag wyth o'i ragflaenwyr drwy arwyddo llythyr sy'n cefnogi aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm ar 23 Mehefin.

Mae'r naw gwleidydd, Llafur a Cheidwadwyr, wedi gwneud eu hapêl mewn llythyr ar y cyd.

Ond dyw'r cyn-Ysgrifenyddion Gwladol, David Jones a Cheryl Gillian, sy'n cefnogi ymrych Leave, heb arwyddo'r llythyr.

Yn ogystal â Mr Cairns a Mr Crabb, y Torïaid sydd wedi arwyddo'r llythyr yw Arglwydd Crickhowell, Arglwydd Hunt a'r Arglwydd Hague.

O ran Llafur mae'r llythyr wedi ei arwyddo gan Arglwydd Hain, Arglwydd Murphy, Alun Michael a Ron Davies.

'Dioddef yn enbyd'

Dywed y llythyr: "Nid yw'n ormodedd i ddweud y gallai busnesau yng Nghymru, ffermwyr Cymru a phrifysgolion Cymru ddioddef yn enbyd pe bai ni'n gadael y farchnad sengl."

Dyw'r aelod seneddol Ceidwadol David Jones, Ysgrifennydd Cymru rhwng 2012 a 2014 ac arweinydd Vote Leave Cymru, heb arwyddo'r llythyr.

Disgrifiad o’r llun,
Dyw David Jones heb arwyddo'r llythyr

Wrth ymgyrchu yn y gogledd ddydd Gwener dywedodd Mr Jones: "Sofraniaeth yw prif bwnc y refferendwm yma.

"Y cwestiwn sy'n ein hwynebu yw a ydym am lywodraethu ein hunain, yr hawl i wneud deddfau - a yw'r Senedd yn Sofren?

"Rhaid i ni ofyn a ydym gyda'r hyder yn ein gwlad ac a ydym am barhau i ddibynnu ar gyfreithiau sy'n cael eu gwneud ym Mrwsel?"

"Hwn yw ein unig gyfle, cyfle unwaith mewn oes, i wneud Prydain yn wlad annibynnol eto."

'Aros adref'

Yn y cyfamser, bu'r cyn-Brif Weinidog Gordon Brown siarad yng Ngŵyl y Gelli ddydd Sadwrn.

Rhybuddiodd bod arolygon barn diweddar "yn awgrymu na fydd nifer o gefnogwyr Llafur yn cefnogi ymgyrch 'aros' ond yn hytrach byddant yn aros adref".

"Roedd un arolwg diweddar yn awgrymu y byddai 62% o weithwyr sydd â sgiliau am bleidleisio i adael, pe na baem ni yn adrodd y negeseuon positif ynglŷn â hawliau yn y gweithlu," meddai.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae arweinydd Plaid Cymru, a chefnogwr yr ymgyrch aros, Leanne Wood wedi annog pobl i beidio â gweld y refferendwm fel cyfle i dro ergyd yn erbyn y Prif Weinidog David Cameron.

"Dyw hyn ddim yn fater o benderfynu pa Dorïaid rydym yn cytuno â nhw. Dylai hyn fod am ein dyfodol a dyfodol ein plant."

Mae disgwyl i ymgyrchwyr y ddwy ochr fod yn brysur ddydd Sadwrn, gyda Mr Crabb a Mr Cairns yn ymweld â champws prifysgol Bae Abertawe tra bod ymgyrchwyr Vote Leave Cymru yn Y Bontfaen.

Dywedodd Ross England o Leave Cymru y bydd mewnfudwyr yn rhoi pwysau ar y sector dai.

"Tra ein bod yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd, ni fydd Llywodraeth y DU yn gallu rheoli ein ffiniau, a bydd hynny yn rhoi pwysau ar wasanaethau cyhoeddus a faint o dai fydd ar gael," meddai.

Ond dywedodd ymgyrch Prydain yn Gryfach yn Ewrop y byddai pleidleisio i adael yn "dinistrio" gobeithion pobl ifanc o brynu tai.