'Angen £246m yn ychwanegol' ar y GIG oherwydd mewnfudo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Davies yn ymgyrchu i adael yr Undeb Ewropeaidd

Bydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru angen £246m y flwyddyn yn ychwanegol erbyn 2030 er mwyn ymdopi â mewnfudo, yn ôl Vote Leave.

Mae'r ymgyrch sydd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn dweud bod angen buddsoddiad swmpus ar y GIG wrth i wledydd newydd ymuno â'r undeb

Mae Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia a Thwrci, sydd â phoblogaeth o 88 miliwn, ymysg y gwledydd fydd yn ymuno â'r UE yn y blynyddoedd nesaf, meddai Vote Leave.

Ond mae'r ymgyrch o blaid aros wedi disgrifio'r honiadau fel rhai sy'n "seiliedig ar anwybodaeth".

'Adnoddau prin'

Yn ôl Vote Leave mae mewnfudo i Gymru o'r UE yn gyfystyr â 2.5% o holl fewnfudo i'r Deyrnas Unedig.

Mae hynny'n golygu y gall hyd at 131,000 o bobl ddod i Gymru o'r undeb rhwng 2016 a 2030, medden nhw.

Ffynhonnell y llun, PA

Dywedodd AS Sir Fynwy, David Davies, sydd o blaid gadael: "Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn barod yn wynebu heriau o boblogaeth hŷn ac adnoddau prin, a bydd mewnfudo yn y dyfodol yn rhoi pwysau ychwanegol anferth ar fuddsoddiad a'r gofal sy'n cael ei ddarparu.

"Yn lle gyrru arian dramor i wledydd sy'n dymuno ymuno â'r Undeb Ewropeaidd, rwy'n credu y dylen ni wario ein harian ar flaenoriaethau lleol yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig.

"Mae hyn ynghylch y nifer o dai sydd gennym ni, faint o lefydd sydd ar gael mewn ysgolion a gallu'r GIG yng Nghymru i dderbyn rhagor o bobl."

Disgrifiad o’r llun,
Cyn-reolwr BBC Cymru, Geraint Talfarn Davies yw cadeirydd Cymru'n Gryfach yn Ewrop

'Cywilyddus'

Dywedodd cadeirydd Cymru'n Gryfach yn Ewrop, Geraint Talfan Davies: "Dyw'r ffigyrau ffantasi yma gan Vote Leave yn cyfrannu dim i'r drafodaeth oni bai am anesmwythder - maen nhw'n sarhad i bleidleiswyr Cymru.

"Mae hi'n gywilyddus y byddai David Davies, cadeirydd pwyllgor seneddol yn rhoi ei enw i'r fath nonsens.

"Mae 100,000 o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn gweithio yn ein gwasanaeth iechyd. Dydyn nhw ddim yn rhoi straen arno - maen nhw'n ei gryfhau."