Refferendwm Ewrop: Cyfle ola' i gofrestru i bleidleisio

Cyhoeddwyd
gorsaf bleidleiso

Mae gan bobl tan 23:59 nos Fawrth i gofrestru i allu pleidleisio yn y refferendwm ar ddyfodol y DU yn yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd y Comisiwn Etholiadol bod 1.65m o bobl dros y DU wedi cofrestru ers dechrau ymgyrch gofrestru fis diwethaf, ond bod miliynau sydd heb wneud.

Dylai cofrestru ar-lein gymryd tua phum munud, a bydd angen i bleidleiswyr gyflwyno eu rhif Yswiriant Gwladol, neu rif pasbort os yn ddinesydd y DU sy'n byw dramor.

Dywedodd y Comisiwn Etholiadol mai dyma'r "cyfle olaf" i bobl gymryd rhan yn y refferendwm ar 23 Mehefin.

Pwy sy'n gymwys i bleidleisio yn y refferendwm yr UE?

  • Dinasyddion Prydeinig neu Wyddelig sy'n byw yn y DU ac sy'n 18 oed neu'n hŷn.
  • Dinasyddion o wledydd y Gymanwlad sy'n 18 oed neu'n hŷn ac sydd â hawl i aros yn y Deyrnas Unedig.
  • Dinasyddion Prydeinig sy'n byw dramor sydd wedi cael eu cofrestru i bleidleisio yn y DU yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.
  • Dinasyddion Gwyddelig gafodd eu geni yng Ngogledd Iwerddon ond bellach yn byw dramor.
  • Dinasyddion Gwyddelig sy'n byw dramor sydd wedi cofrestru i bleidleisio yng Ngogledd Iwerddon yn y 15 mlynedd diwethaf.