Galw i ymestyn dyddiad cau cofrestru i bledleisio

Cyhoeddwyd

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi dweud wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig y dylai ystyried ymestyn y dyddiad cofrestru ar gyfer pleidleisio yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.

Daw'r cyngor yn dilyn problemau technegol gyda'r wefan gofrestru ddydd Mawrth, sy'n golygu y gall rhai pobl golli eu hawl i fwrw eu pleidlais.

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi dweud y dylai pobl dal i geisio cofrestru er bod y dyddiad cau wedi pasio. Dywedodd fod trafodaethau'n digwydd i sicrhau bod pobl sy'n ddilys i bleidleisio yn gallu bwrw'u pleidlais ar Fehefin 23.

Cyn i'r problemau gyda'r wefan godi, roedd mwy na 525,000 o geisiadau i gofrestru ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Etholiadol: "Mae'n hanfodol bod pawb sydd am gymryd rhan yn y refferendwm hanesyddol yma'n gallu gwneud.

"Roedd cynnydd sylweddol iawn yn y ceisiadau i gofrestru ddydd Mawrth ar wefan y Llywodraeth. Fodd bynnag, cododd problemau gyda'r wefan oddeutu 22:15 ac ni chawsant eu datrys nes ar ôl y dyddiad cau am ganol nos.

"Mae'r Llywodraeth yn edrych mewn i beth yn union ddigwyddodd.

"Mae'r dyddiad cau i gofrestru wedi'i nodi mewn deddfwriaeth ac ry'n ni wedi dweud wrth y Llywodraeth y bore yma y dylen nhw ystyried opsiynau ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth cyn gynted â phosibl byddai'n estyn y dyddiad cau yma."