Ymestyn dyddiad cau cofrestru i bledleisio

Cyhoeddwyd

Mae llywodraeth y DU wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cofrestru ar gyfer pleidleisio yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn problemau technegol gyda'r wefan gofrestru ddydd Mawrth, oedd yn golygu y gallai rhai pobl golli eu hawl i fwrw eu pleidlais.

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi dweud y dylai pobl barhau i gofrestru hyd nes hanner nos, nos Iau 9 Mehefin, er mwyn gallu pleidleisio ar 23 Mehefin.

Yn ôl gwefan ddata'r llywodraeth, roedd tua 525,000 o bobl wedi cofrestru i bleidleisio yn ystod dydd Mawrth - 170,000 rhwng 25 a 34 oed, 132,000 dan 25, a 100,000 rhwng35 a 44 oed.