Carwyn Jones yn trafod 'trefniadau uniongyrchol' gyda'r UE

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Y Prif Weinidog Carwyn Jones

Gallai Cymru wneud trefniadau uniongyrchol gyda'r Undeb Ewropeaidd os bydd y bleidlais refferendwm ddydd Iau o blaid gadael yr undeb, meddai'r Prif Weinidog Carwyn Jones.

Fe wnaeth Mr Jones gyfeirio at wledydd sydd yn rhan o'r undeb ond gyda thiriogaethau tu allan i ffiniau'r undeb fel yr Ynys Las a'r Ynysoedd Dedwydd.

Dywedodd wrth BBC Cymru nad oedd yn ymddiried yn arweinwyr yr ymgyrch dros adael yr undeb i drafod gyda Brwsel ar ran Cymru.

Ond dywedodd arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill: "Fe wnaeth Prydain ymuno gyda'r UE hefo'i gilydd ac fe fydd yn gadael hefo'i gilydd".

Dywedodd Mr Jones wrth BBC Cymru: "Does dim rheswm pan na all y'r UE yn y dyfodol edrych ar ffordd o ddelio gyda chenhedloedd sydd ddim yn genedl aelodau o'r undeb ag edrych ar gael cytundeb gyna nhw, pam ddim?"

"Os yw'n bosib gwneud hyn pan mae gwlad yn aelod, pam ddim os yw gwlad ddim yn aelod?" meddai.

Ychwanegodd: "Os oes pleidlais dros adael ddydd Gwener fe fydd yn rhaid i ni gymryd camau i siarad gyda'r UE ein hunain yng Nghymru.

"Dwi ddim yn mynd i ddibynnu ar y criw yna yn yr ymgyrch Brexit i gynrychioli Cymru ym Mrwsel, na, dim o gwbl.

"Mae mor hynod o bwysig ein bod yn cael y fargen orau i Gymru beth bynnag sydd yn digwydd."

Disgrifiad o’r llun,
Nathan Gill, arweinydd UKIP yng Nghymru

Sicrwydd

Dadleuodd Mr Jones nad oedd unrhyw sicrwydd y byddai'r arian yr oedd Cymru'n ei dderbyn mewn cymorthdal o Ewrop yn cael ei warantu gan weinidogion llywodraeth y DU yn dilyn canlyniad o blaid gadael yr UE.

"Rydym wedi bod yn brwydro Whitehall am flynyddoedd i geisio cael setliad ariannol teg", meddai.

Roedd Mr Jones yn ymddangos gydag arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, er myn galw ar bobl i bleidleisio dros aros yn yr UE.

Wrth ymateb i sylwadau Carwyn Jones, dywedodd Nathan Gill o UKIP: "Fe wnaeth Prydain ymuno gyda'r UE hefo'i gilydd ac fe fydd yn gadael hefo'i gilydd.

"A San Steffan fydd yn dadlau ac yn ymladd i gael y fargen orau i ni. Ac fe fyddan nhw'n ymladd dros ddyheadau pobl Prydain a'r hyn yr ydym wedi ei ddweud.

"Bydd y cysylltiadau'n parhau achos yn amlwg mae Ewrop am fasnachu gyda Phrydain gyfan."