Refferendwm UE: Y cyfri'n mynd rhagddo

  • Cyhoeddwyd
Gwirfoddolwyr yn aros am y blychau pleidleisio yn Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Gwirfoddolwyr yn aros am y blychau pleidleisio yn Abertawe

Mae'r blychau pleidleisio wedi cau yn y refferendwm i benderfynu a fydd y DU yn aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd.

Fe wnaeth y 3,578 o ganolfannau pleidleisio yng Nghymru agor am 07:00 ddydd Iau, gan gau am 22:00

Bydd canlyniadau'n cael eu cyfri' ym mhob un o'r 22 o ardaloedd cyngor dros nos, ac yna canlyniad Cymru gyfan yn cael ei gyhoeddi yng Nghei Connah, Sir Fflint rhywbrydd ddydd Gwener.

Roedd mwy na 2.2m o bobl Cymru yn gymwys i bleidleisio.

Mae disgwyl i ganlyniad terfynol y DU gael ei gyhoeddi fore Gwener a hynny o Neuadd y Dref, Manceinion.

Fe allai'r canlyniadau cyntaf yn ôl y Comisiwn Etholiadol gyrraedd mor fuan a 00:30.

Y ffefrynnau i gyhoeddi yn gyntaf yw Sunderland a bwrdeistref Wandsworth yn Llundain.

Doedd yna ddim arolwg barn 'exit' o'r math sy'n arfer digwydd mewn etholiad cyffredinol.

Fe wnaeth YouGov gymryd arolwg o 5,000 o bobl oedd yn awgrymu fod cefnogaeth i Aros yn 52%, gyda Gadael ar 48%.

Dywedodd arweinydd UKIP Nigel Farage wrth Sky News "mae'n edrych fel y bydd yr ochr Aros yn ennill o drwch blewyn.

Ar y farchnad arian fe wnaeth y bunt gryfhau yn erbyn y dollar, arwydd fod y farchnad arian yn credu y byddai'r bleidlais o blaid Aros.

Gibraltar oedd y lle cyntaf i gyhoeddi. Fe wnaeth 96% bleidleisio o blaid aros, ond doedd y bleidlais ddim yn annisgwyl.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi bod yn ymgyrchu dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd
Disgrifiad o’r llun,
Nathan Gill, arweinydd UKIP yng Nghymru ac sydd wedi bod yn ymgyrchu i adael yn cyrraedd yr orsaf bleidleisio
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, sydd wedi bod yn ymgyrchu dros aros yn cyrraedd yr orsaf bleidleisio
Disgrifiad o’r llun,
Andrew RT Davies arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig ac yn rhan o'r ymgyrch i adael yn paratoi i fwrw ei bleidlais

Roedd dau ddewis ar y papur pleidleisio - aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, neu adael.

Dywedodd Arglwydd Peter Hain, oedd yn ymgyrchu o blaid aros, wrth BBC Cymru ei fod o'n "obeithiol" fod mwyafrif o etholwyr Cymru wedi pleidleisio i aros.

"Mae tystiolaeth ac adroddiadau rydym yn ei dderbyn o amgylch Cymru, yn enwedig yng nghadarnleoedd y cymoedd, yn awgrymu fod y bleidlais Aros yn gryfach na'r yn yr oeddwn yn credu."

Ychwanegodd fod arolwg o bleidleisiau post yn awgrymu fod yr ymgyrch i Adael wedi bod ar y blaen gan fod y rhan fwyaf o'r rhain wedi eu postio wythnosau yn ôl a bod y gogwydd o blaid yr ochr Aros wedi "bod yn fwy diweddar."

Ond ar y llaw arall, cred arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill, fod yr ochr i Adael wedi ennill.

"Mae'r tywydd wedi bod yn berffaith. Rydym wedi cael ymgyrch wych. Mae'r momentwm wedi bod gyda ni.

"Mae ein hygyrch i sicrhau fod pobl yn pleidleisio wedi bod yn llwyddiannus.

"Rwy'n credu y bydd Cymru yn pleidleisio i adael," gan ychwanegu ei fod yn credu eu bod wedi gwneud yn dda yng nghymoedd y de."

Gallwch ddilyn yr holl ganlyniadau wrth iddyn nhw gyrraedd ar ein llif byw, fydd yn parhau drwy'r nos.

Gallwch hefyd wrando ar BBC Radio Cymru neu wylio ar S4C.