David Cameron yn ymddiswyddo fel prif weinidog yn yr hydref

Cyhoeddwyd

Wrth ymateb i'r ffaith fod y DU wedi penderfynu gadael yr UE, mae'r prif weinidog wedi cyhoeddi y bydd yn ildio`r awennau yn yr hydref.

Fe fydd David Cameron yn camu o'r neilltu mewn tri mis, a hynny erbyn cyfnod cynadleddau'r hydref.

Dywedodd Mr Cameron mai'r Prif Weinidog newydd fydd yn dechrau'r broses o adael yr UE, sy'n golygu y bydd hi'n rhai wythnosau, neu fisoedd cyn y bydd unrhywbeth yn digwydd.

Fe ddiolchodd Mr Cameron i bawb a gymerodd ran yn yr ymgyrch dros aros yn yr UE, ac fe longyfarchodd yr ochr oedd yn dymuno gadael ar eu llwyddiant yn y refferendwm.

Mae mwyafrif o bobl Cymru hefyd wedi pleidleisio dros adael yr undeb.

Fe bleidleisiodd 854,572 (52.5%) o bobl Cymru o blaid gadael yr UE, o'i gymharu â 772,347 (47.5%) oedd am aros.