Tata: Dim grwpiau wedi tynnu'n ôl wedi 'Brexit'

  • Cyhoeddwyd
Tata

Nid yw'r un o'r grwpiau sydd wedi gwneud cais i brynu safleoedd dur Tata yn y DU wedi tynnu'n ôl wedi canlyniad y refferendwm ar aelodaeth o'r UE, yn ôl y cwmni.

Daw hynny gan Tata ar ôl i AS Aberafan Stephen Kinnock ddweud y gallai'r bleidlais achosi "niwed na ellir ei ddadwneud" i'r diwydiant.

Mae BBC Cymru yn deall bod cwmni dur Liberty yn benderfynol o symud ymlaen gyda chais am safleoedd Tata er y bleidlais i adael.

Dywedodd Tata nad oedd yr un o'r grwpiau wedi newid eu safbwyntiau.

Dywedodd llefarydd: "Fel gweddill y byd busnes byddwn yn cymryd amser i ystyried yr oblygiadau wedi penderfyniad pobl Prydain.

"Nid ydym wedi cael gwybod gan unrhyw un o'r grwpiau oedd â diddordeb eu bod wedi newid eu safbwyntiau."

'Colli llais'

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Stephen Kinnock nad oes llais yn amddiffyn y diwydiant dur ar y lefel uchaf bellach

Yn siarad ar raglen y Sunday Supplement, dywedodd Stephen Kinnock: "Dwi'n barod yn clywed sïon bod y rhai sydd wedi gwneud cynnig nawr yn mynd i dynnu allan.

"Y ffaith ydy roedd y prif weinidog yn gwthio hyn ymlaen.

"Mae o wedi mynd nawr. Felly lle mae'r llais ar y lefel uchaf o fewn Llywodraeth Prydain sydd yn sefyll i fyny ar gyfer y diwydiant dur?"

Ychwanegodd yr AS: "Gelyn mawr busnes yw ansicrwydd a dyna pam mae pleidlais y refferendwm o bosib yn mynd i achosi niwed na ellir ei ddadwneud yn y diwydiant dur."

'Dal i frwydro'

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ei fod yn "dal i frwydro" i gadw safle Port Talbot ar agor.

"Dydw i ddim am esgus bod dydd Iau wedi helpu oherwydd wnaeth o ddim," meddai.

"Dwi'n meddwl petawn ni wedi gweld pethau'n wahanol ddydd Iau yna bydden ni mewn sefyllfa gryfach o ran Tata. Ond nawr mae pethau'n ansicr unwaith eto."

'Codi ofn'

Yn ôl Andrew RT Davies, oedd yn cefnogi gadael yr UE, roedd sylwadau'r Prif Weinidog yn ceisio "codi ofn".

"Os ydyn ni'n gwneud hyn [gadael yr UE] yn iawn, mae 'na gyfleoedd enfawr," meddai.

"Mae'r cytundebau masnach yna, mae busnes yn parhau."

Ychwanegodd bod angen "ychydig o realiti".