Oedi proses gwerthu Tata wedi canlyniad y refferendwm

  • Cyhoeddwyd
Tata

Mae BBC Cymru yn deall bod oedi wedi bod gyda cham nesaf y broses i werthu safleoedd dur Tata, wrth i'r rhai sydd ynghlwm â'r broses ystyried penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ddydd Sul fe wnaeth y cwmni gadarnhau nad oedd yr un o'r grwpiau oedd â diddordeb mewn prynu'r busnes wedi tynnu'n ôl oherwydd Brexit.

Mae disgwyl i gwmni Liberty Steel, o Gasnewydd, ynghyd â'r grŵp o reolwyr sydd am geisio prynu'r busnes, Excalibur, barhau gyda'u ceisiadau er bod adroddiadau'n awgrymu bod rhai am dynnu'n ôl.

Roedd disgwyl i restr fer gael ei chyhoeddi yn yr wythnos, ond y gred yw na fydd hynny'n digwydd bellach.

Asesu'r sefyllfa

Nid y cwmnïau eu hunain yw'r unig rai sy'n edrych ar y sefyllfa, mae banciau a buddsoddwyr hefyd yn ystyried a fydd gadael yr UE yn effeithio ar eu buddsoddiad.

Mae 69% o ddur Cymru yn cael ei allforio i'r Undeb Ewropeaidd.

Roedd y rhai wnaeth gefnogi'r ymgyrch i adael yr UE yn dadlau y byddai masnach gyda'r farchnad Ewropeaidd yn parhau, a bod yr UE heb wneud digon i helpu'r diwydiant pan oedd ei angen.

Bydd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, yn cwrdd ag arweinwyr busnes yn ystod yr wythnos i geisio tawelu meddyliau yn sgil y bleidlais i adael.