WLGA: 'Dim angen brysio i adael yr Undeb Ewropeaidd'

  • Cyhoeddwyd
Steve Thomas
Disgrifiad o’r llun,
'Does dim angen brysio' i adael yr UE yn ôl Steve Thomas

Mae'r sefydliad sy'n cynrychioli cynghorau Cymru yn dweud "nad oes angen brysio" i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd prif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Steve Thomas, bod rhaid i'r Prif Weinidog nesaf roi addewidion am wariant cyhoeddus cyn dechrau'r broses o adael yr UE.

Ddydd Mawrth, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, na ddylid oedi'r broses o adael.

Ond dywedodd Aelod Senedd Ewrop Cymru, Derek Vaughan, y dylai safbwynt trafod Llywodraeth y DU fod yn amlwg yn gyntaf.

Erthygl 50 yw'r enw ar y broses ffurfiol o adael yr UE, ar ôl y cymal perthnasol yng nghytundeb Lisbon 2007.

'Sefydlogrwydd'

"'Da ni eisiau sicrhau cymaint o sefydlogrwydd a phosib," meddai Mr Thomas.

"Does dim angen brysio - cysondeb a sefydlogrwydd yw'r allwedd.

"Mae'n rhaid i'r Prif Weinidog nesaf ddechrau Erthygl 50 ond mae angen sicrwydd bod arian yn ei le."

Disgrifiad o’r llun,
Dylai safbwynt Llywodraeth y DU fod yn amlwg cyn gadael yr UE, medd Derek Vaughan

Yn ôl Mr Vaughan, safbwynt holl sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd yw dechrau'r broses o'r DU i adael yn syth.

"Mae Aelodau Llafur yn Senedd Ewrop yn cymryd safle ychydig yn wahanol," meddai.

"Fe fyddwn ni'n dweud ein bod angen gwybod yn glir gan Lywodraeth y DU beth yw'r safbwynt trafod cyn i ni ddechrau'r broses o adael.

"Ydyn nhw eisiau mynediad i'r farchnad sengl, neu ryw drefniant arall?"

Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Jones eisiau dechrau'r broses o adael yr UE yn syth

Dywedodd Mr Jones ddydd Mawrth: "Fy marn i yw y dylai erthygl 50 ddechrau cyn gynted ag y bo modd yn hytrach nag yn nes ymlaen.

"Dw i'n credu bod aros am fisoedd ar fisoedd yn ychwanegu at yr ansicrwydd.

"Mae'n well i bobl wybod ble maen nhw'n sefyll yn hytrach na pheidio â gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd am fisoedd a blynyddoedd.

"Dyw ansicrwydd byth yn mynd i fod o help yn nhermau buddsoddiad."