Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Maldwyn

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: CEID YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Russell George Pleidleisiau 9,875 41.8% Newid o ran seddau (%) −1.9
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Jane Dodds Pleidleisiau 6,536 27.7% Newid o ran seddau (%) −5.9
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Des Parkinson Pleidleisiau 2,458 10.4% Newid o ran seddau (%) +10.4
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Aled Morgan Hughes Pleidleisiau 2,410 10.2% Newid o ran seddau (%) −1.1
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Martyn Singleton Pleidleisiau 1,389 5.9% Newid o ran seddau (%) −5.5
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Richard Chaloner Pleidleisiau 932 3.9% Newid o ran seddau (%) +3.9

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Ceidwadwyr Cymru Mwyafrif

3,339

% a bleidleisiodd

48.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Ceidwadwyr Cymru 41.8
Dem Rhydd Cymru 27.7
Plaid Annibyniaeth y DU 10.4
Plaid Cymru 10.2
Llafur Cymru 5.9
Eraill 3.9

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+10.4
Plaid Cymru
−1.1
Ceidwadwyr Cymru
−1.9
Llafur Cymru
−5.5
Dem Rhydd Cymru
−5.9

Y diweddaraf

maldwyn

Sian Elin Dafydd

BBC News

Traddodiad rhyddfrydol sydd ym Maldwyn, ond yn ddiweddar mae wedi bod yn dalcen caled i'r Democratiaid Rhyddfrydol, wrth i'r Ceidwadwyr gipio'r awennau.

Read more

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Mae Sir Drefaldwyn yn etholaeth wledig, ble mae amaeth a thwristiaeth yn ddiwydiannau allweddol. Mae'r etholaeth yn cynnwys rhan ogleddol sir Powys yng nghanolbarth Cymru, ac mae llawer o etholwyr yr ardal yn dibynnu ar wasanaethau hanfodol ar draws y ffin yn Yr Amwythig. Mae amgueddfa yn gysylltiedig â’r diweddar Robert Owen - un o ddiwygwyr cymdeithasol mwyaf Prydain - wedi ei lleoli yn nhref fwyaf y sedd, Y Drenewydd.

Er bod y gyfran o bobl sydd mewn gwaith (79.1%) yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol (69.5%), mae'r cyflog crynswth wythnosol yn is ar gyfartaledd – sef £425.50 o’i gymharu â £479.40 ar draws Cymru.

Enillodd y Democratiaid Rhyddfrydol y sedd yn y tri etholiad Cynulliad cyntaf, ond fe gipiodd y Ceidwadwyr y sedd am y tro cyntaf yn 2011 - a hynny ar ôl ennill y sedd yn yr Etholiad Cyffredinol yn 2010. Sicrhaodd Russell George fwyafrif o 2,324 a 43.7% o'r bleidlais i'r Ceidwadwyr, gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cael 33.6%, Llafur 11.4% a Phlaid Cymru 11.3%.

Nôl i'r brig