Llanbedr Pont Steffan

Y diweddaraf

canofan Dulais

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Pryderon wrth i ganolfan prawf gyrru Llambed gau ond Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau yn dweud y bydd gyrwyr newydd yn cael profiad ehangach.

Darllen mwy
Cynnydd yn nifer y plant digartref dros y Nadolig
Roedd Elin T Jones o Lanbedr Pont Steffan yn wynebu ansicrwydd mawr tua 10 mlynedd yn ôl.