Addysg

Y diweddaraf

Dysgu wyneb-yn-wyneb ym Medi?

Er mor galonogol yw'r cynnydd yng ngheisiadau ymarfer dysgu, mae pryder na fydd rhai myfyrwyr yn cael y profiad dysgu disgyblion wyneb-yn-wyneb ym mis Medi.

Dyw myfyrwyr ddim wedi gallu dysgu mewn ysgolion ers 16 Mawrth pan ddaeth rheolau pellter cymdeithasol i rym.

Dywed canllawiau Llywodraeth Cymru fod ysgolion â chyfrifoldeb i drefnu lleoliadau dysgu, sy'n "hanfodol i sicrhau hyfforddiant o ansawdd uchel" i fyfyrwyr dysgu.

Mae'r llywodraeth felly'n "annog ysgolion yn gryf" i barhau i ganiatáu cyfnodau dysgu wyneb-yn-wyneb, gan ychwanegu fod myfyrwyr Addysg Gychwynnol i Athrawon "â'r potensial i chwarae rhan unigryw a sylweddol o ran cefnogi ysgolion yn y cyfnod hwn".