Plant

Y diweddaraf

Sut beth yw bod yn ofalwr ifanc?
Mae Jasmine, 15, wedi bod yn edrych ar ôl ei mam yng Ngharmel ger Caernarfon ers tua chwe blynedd.