Bangor

Y diweddaraf

Cosb yn effeithio dim ar gynlluniau cefnogwyr CPD Bangor
Cefnogwyr yn bwrw ymlaen â chais i ffurfio clwb newydd wrth i Glwb Pêl-droed Dinas Bangor wynebu cosb lem am dorri rheolau.