Bala

Y diweddaraf

Ffrae am dorri coed ar lan Llyn Tegid yn Y Bala
Pryder am dorri coed hynafol wrth i arglawdd ar lan Llyn Tegid gael ei adnewyddu, ond Cyfoeth Naturiol Cymru'n mynnu na fydd hynny'n digwydd.