Prifysgolion

Y diweddaraf

Arwydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Aled ap Dafydd

Prif Ohebydd Newyddion 9

Prif Ganghellor Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn dweud bod "oedi parhaus" gan Lywodraeth Cymru am Fargen Ddinesig Bae Abertawe yn rhoi pwysau ariannol arnyn nhw.

Darllen mwy
Heledd Campbell

Bethan Lewis

Gohebydd Addysg a Theulu BBC Cymru

Dynes ddigartref wedi ei denu 'nôl i astudio yng Nghymru gan gymorth ariannol newydd sydd ar gael i fyfyrwyr rhan amser.

Darllen mwy
Cynllun i ddenu pobl ifanc at faes Ffiseg
Mae myfyrwyr prifysgol yn mentora disgyblion fel rhan o gynllun newydd sy'n gobeithio annog mwy o bobl ifanc i astudio'r pwnc yn bellach.