Y Sioe Fawr

Y diweddaraf

Teulu marwolaeth Sioe: 'Bron i ni weld trasiedi arall'
Teulu ffermwr ifanc a fu farw mewn damwain ger maes y Sioe Fawr yn dal yn poeni am y trefniadau diogelwch ar ôl bod yn sioe eleni.
Gwartheg

Steffan Messenger

Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Elusen yn nodi bod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y ceisiadau am gymorth ariannol gan deuluoedd mewn ardaloedd gwledig.

Darllen mwy
Coedwig ag afon

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Pennaeth polisi undeb ffermwyr yn galw am ddod â chynllun i ddad-ddofi rhywogaethau cynhenid i'r canolbarth i ben.

Darllen mwy