Yr Alban

Y diweddaraf

Sianel Alban

Huw Thomas

Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Ar drothwy lansio sianel newydd yn Yr Alban, Huw Thomas sy'n ystyried a oes yna wersi i Gymru yn dilyn galwadau am wasanaeth newyddion tebyg.

Darllen mwy