Amaeth

Y diweddaraf

'£1bn y flwyddyn' i atal newid hinsawdd
Mae buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy wedi golygu llai o gostau i'r ffermwr Llyr Jones o Sir Ddinbych.
Trecadwgan

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Cyngor Sir Penfro yn dweud nad oes bwriad i atal y broses o werthu fferm cyngor er gwaetha ymgyrch gan bobl leol sydd am ei phrynu.

Darllen mwy