Dinbych

Y diweddaraf

Llanrhaeadr

Siôn Pennar

Gohebydd BBC Cymru

Pwyllgor cynllunio'n cymeradwyo cais am 33 o dai er i gynghorwyr yn Nyffryn Clwyd godi pryderon am effaith bosib y datblygiad ar y Gymraeg.

Darllen mwy
'Rasys rolio casgenni yn debyg i Formula 1'
Un o wirfoddolwyr Pencampwriaeth Rolio Casgenni Cymru yn egluro rhywfaint o'r ffenomen sy'n perthyn i Ddinbych.
Cwmni'n 'chwalu rhwystrau' coesau ffug
Elusen yn dweud gallai teclyn gorchuddio coesau prosthetig wneud "gwahaniaeth mawr" i hyder y rheiny sydd wedi colli coesau.