Dinbych

Y diweddaraf

 1. Video content

  Video caption: 'Do'n i methu gadael oherwydd doedd gen i'm arian'
 2. Siôn Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Llanrhaeadr

  Pwyllgor cynllunio'n cymeradwyo cais am 33 o dai er i gynghorwyr yn Nyffryn Clwyd godi pryderon am effaith bosib y datblygiad ar y Gymraeg.

  Darllen mwy
  next
 3. Video content

  Video caption: 'Rasys rolio casgenni yn debyg i Formula 1'

  Un o wirfoddolwyr Pencampwriaeth Rolio Casgenni Cymru yn egluro rhywfaint o'r ffenomen sy'n perthyn i Ddinbych.

 4. Rolio casgenni

  Roedd eleni yn nodi 60 mlynedd ers dechrau Pencampwriaeth Rolio Casgenni Cymru - ble mae trigolion yn rasio ar y stryd fawr yn Ninbych.

  Darllen mwy
  next