Llandudno

Y diweddaraf

Dim ffonau symudol yn 'helpu ni i ganolbwyntio'
Disgyblion Ysgol John Bright yn Llandudno yn dweud bod gwahardd ffonau symudol wedi eu helpu i ganolbwyntio'n well ac atal bwlio.