Ynni

Y diweddaraf

Fferm wynt

Steffan Messenger

Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Gallai Cymru ddarparu 100% o'i hanghenion ynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035 o dan gynllun newydd 'uchelgeisiol'.

Darllen mwy
Cymunedau Ynys Môn yn gwrthwynebu fferm solar
Cymunedau yng ngorllewin Môn yn dweud y byddan nhw'n brwydro i atal cynlluniau i osod degau o filoedd o baneli solar ar dir amaethyddol.