Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Y diweddaraf

Arwydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Aled ap Dafydd

Prif Ohebydd Newyddion 9

Prif Ganghellor Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn dweud bod "oedi parhaus" gan Lywodraeth Cymru am Fargen Ddinesig Bae Abertawe yn rhoi pwysau ariannol arnyn nhw.

Darllen mwy