Carwyn Jones

Y diweddaraf

Carwyn Jones yn galw am ail refferendwm
Cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi datgan ei fod o blaid cynnal refferendwm arall ar aelodaeth y DU yn Ewrop.