Trafnidiaeth

Y diweddaraf

Gosod cyfyngiad cyflymder ar yr A487 ar frys
Damwain arall ar ffordd yr A487 rhwng Maentwrog a Gellilydan yn cymell galwadau o'r newydd am gyfyngiad cyflymder yno.