Natur

Y diweddaraf

Copa'r Wyddfa

Ar ôl cerdded i ben Yr Wyddfa er mwyn tynnu llun y wawr fe gafodd ffotograffydd sioc pan weld y copa yn orlawn

Darllen mwy
Pyllau glo yn 'hafan hollbwysig' i bryfed
Tomenni gwastraff pyllau glo de Cymru wedi datblygu i fod yn hafan i gannoedd o rywogaethau o bryfed prin, yn ôl astudiaeth newydd.