Rhaglen yn ymchwilio i werthu stad

Mae galw am fesurau i sicrhau bod Cymru yn elwa o un o'i hadnoddau naturiol mwya cyfoethog, dwr.

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ymchwilio i werthiant les 125 mlynedd stad Llyn Efyrnwy yng ngogledd Powys.

Mae cadeirydd y pwyllgor wedi dweud wrth raglen BBC Cymru Taro Naw mai nawr yw'r amser i drafod hyn gan fod Llywodraeth San Steffan ar fin cyhoeddi papur gwyn ar y pwnc.

Adroddiad Garry Owen.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd