Cynghorwyr i drafod penderfyniadau addysg Powys

Mae cyfarfod arbennig o Gyngor Powys yn cael ei gynnal i drafod y broses o wneud penderfyniadau ynglŷn â dyfodol ysgolion uwchradd y sir.

Mae'r grŵp Ceidwadol ar y cyngor o'r farn y dylai'r holl gynghorwyr fod yn gyfrifol am wneud y penderfyniadau terfynol yn y maes yma yn hytrach na'r cabinet yn unig.

Nia Thomas sy'n holi gohebydd BBC Cymru yn y canolbarth, Craig Duggan.