Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ar draws y byd

Mae un ym mhob 30 ohonom ni'n debygol o brofi salwch meddwl ar ryw adeg yn ein bywydau.

Dydd Llun yw diwrnod codi ymwybyddiaeth o'r cyflwr ar draws y byd.

Y nod yw ceisio dileu rhagfarnau a chodi ymwybyddiaeth o gyflyrau fel sgitsoffrenia.

Adroddiad Rhiannon Michael.