Hwb i'r Gymraeg yn ardal Casnewydd

Fe fydd menter iaith mwya newydd Cymru yn agor eu swyddfa newydd yn swyddogol.

Cafodd Menter Iaith Casnewydd ei sefydlu'r llynedd.

O fewn y dyddiau diwetha' fe ddechreuodd swyddog cyflogedig ar ei gwaith o geisio hybu'r iaith yn y ddinas.

Ond nid dyma'r unig ddatblygiad o safbwynt yr iaith yn yr ardal.

Adroddiad Alun Thomas.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd