Dyfodol un o adeiladau Cydweli yn destun trafod

Mae dyfodol adeilad hanesyddool yn corddi'r dyfroedd yng Nghydweli.

Nos Lun roedd 'na gyfarfod mawr i drafod dyfodol hen swyddfeydd y cyngor yng nghanol y dref.

Mae'r Cyngor Tref yn ystyried gwerthu adeilad y Pelican oherwydd y gost o'i atgyweirio.

Ond mae eraill yn credu y dylai'r cyngor ddal ei gafael ar yr hen adeilad.

Adroddiad Iola Wyn.