Baner o Ynys Môn yn Llundain

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Langaffo ar Ynys Môn yn mynd â baner ei hun draw i Lundain ddydd Gwener.

Nid y Ddraig Goch fydd hi ond baner y maen nhw wedi'i llunio eu hun mewn cystadleuaeth i nodi 200 mlynedd Cymdeithas Ysgolion Eglwysi Cymru a Lloegr.

Y wobr yw taith i Abaty Westminster.

Mae Ysgol Llangaffo yn un o 300 o ysgolion Yr Eglwys yng Nghymru.

Iola Wyn gafodd air gyda Manon Morris Williams, pennaeth yr ysgol.

  • Is-adran
  • Cyhoeddwyd