Trafod newid trefn ariannu'r celfyddydau

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried cyflwyno trefn newydd ar gyfer rhannu grantiau i'r celfyddydau yn y sir.

Ar hyn o bryd mae nifer o gleientiaid yn cael gwahoddiad blynyddol i wneud cais am arian.

Ond mi fydd aelodau Bwrdd y Cyngor yn trafod cynllun newydd fydd yn rhoi cyfle i unrhyw gorff wneud cais am arian a bydd panel annibynnol yn ystyried y ceisiadau.

Ond oherwydd toriadau ariannol mi fydd llai na £200,000 ar gael i'w rannu'r flwyddyn nesa' ac mae hynny'n bryder i nifer o gyrff celfyddydol yn y sir.

Adroddiad Alun Rhys.