Galw am gefnogi cynnyrch lleol yn Aberteifi

Mae trefnwyr marchnad fwyd yn Aberteifi wedi galw ar fwy o bobl yr ardal i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol yn hytrach nag archfarchnadoedd y dref.

Cwmni cydweithredol sy'n berchen ar safle Pwllhai.

Yno mae'r farchnad bwyd yn cael ei chynnal ar ddydd Iau.

Fe brynwyd y safle ar ôl i bobl brynu cyfranddaliadau yn y fenter.

Ond ar adeg anodd i'r economi leol, mae yna bryder bod gormod o arian yn gadael y dref trwy goffrau'r archfarchnadoedd.

Adroddiad Aled Scourfield.