Profiad un sy'n aros am drawsblaniad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion eu cynllun i gymryd yn ganiataol fod pobl am roi eu horganau i'w trawsblannu oni bai eu bod nhw yn cofrestru i wrthwynebu hynny.

Fe all y drefn newid o fewn pedair blynedd os bydd y cynlluniau yn cael eu cymeradwyo.

Ar hyn o bryd mae'n rhaid i unigolyn gofrestru i ddweud eu bod nhw am roi organau.

O dan y drefn newydd hefyd fydd gan deuluoedd pobl sydd wedi cofrestru i roi organau, ddim hawl i atal hynny rhag digwydd wedi i'w hanwyliaid farw.

Bydd gan y cyhoedd gyfle rŵan i roi eu barn am y cynlluniau am y tro cyntaf.

Un sydd wedi treulio blynyddoedd ar y rhestr aros am aren newydd ydi Elliw Llwyd Owen o Gaernarfon sy'n 36 mlwydd oed.

Bu'n siarad â'r gohebydd Elin Gwilym gan ddechrau drwy egluro sut mae ei chyflwr hi yn effeithio ar ei bywyd o ddydd i ddydd.