Ystyried codi gwaharddiadau Chernobyl

Fe all gwaharddiadau ar dros 300 o ffermydd Cymru a gafodd eu cyflwyno yn sgil damwain niwclear Chernobyl gael eu codi yn y dyfodol.

Mae miloedd o ddefaid wedi cael eu profi am ymbelydredd ers y trychineb yn 1986 cyn i'r cig fynd i'r gadwyn fwyd.

Nia Thomas fu'n holi Glyn Roberts sy'n ffermio yn ardal Ysbyty Ifan.