Ymateb i drefn gemau Cymru

Mae trefn gemau yn rownd rhagbrofol Cwpan Y Byd 2014 wedi eu cyhoeddi.

Cytunodd rheolwr Cymru, Gary Speed, a chynrychiolwyr y timau eraill sydd yn yr un grŵp â Chymru ar y drefn mewn cyfarfod ym Mrwsel.

Bydd gemau cynta' ac ola' Cymru yn erbyn Gwlad Belg.

Fe fydd y ddwy gêm gynta' oddi cartre' yn Serbia a wedyn Croatia.

Gareth Blainey sy'n cael ymateb cyn-ymosodwr Cymru Iwan Roberts.