Cyfle i famau Blaenau

Mae 'na gynllun newydd ar droed i roi cymorth i famau ardal Blaenau Ffestiniog baratoi ar gyfer y byd gwaith.

Dydd Mercher cyhoeddwyd bod nifer y di-waith yng Nghymru wedi codi i 133,000.

Mae'r cwrs ym Mlaenau Ffestiniog yn cael ei gynnal gan Busnes Eryri.

Mae'n cynnig pob math o sgiliau sgriptio a defnyddio cyfrifiaduron.

Y bwriad yw codi hyder a lefel sgiliau'r merched.

Adroddiad Llŷr Edwards.