Cytundeb arbennig i gwmni bach

Mae cwmni bach o Aberaeron wedi ennill cytundeb gwerth miliynau o bunnau i werthu peiriannau un o gwmniau mwya'r byd o China.

Cwmni Tramor fydd yr unig gwmni ym Mhrydain fydd yn cael gwerthu peiriannau diwydiannol trwm grwp Sany.

Fe fydd Tramor yn creu 20 o swyddi newydd o ganlyniad i'r cytundeb

Garry Owen fu'n holi un o gyfarwyddwyr cwmni Tramor, John Lewis.