Nyrs Marie Curie yn gweithio dros yr ŵyl

Mae'n gyfnod o wyliau i'r rhan fwya ohonon ni, ond i lawer, mae eu gwasanaeth a'u gwaith dros gyfnod y Nadolig yr un mor bwysig ag unrhyw amser arall.

Mae'r gofal i bobl sy'n wael eu hiechyd ar ben y rhestr honno.

Mae Mary Williams o Benrhyndeudraeth yn nyrs Marie Curie ers 10 mlynedd yn gofalu am bobl sy'n wael â chanser, ac wedi gweithio dros y Nadolig a Gŵyl San Steffan ers blynyddoedd.

Eleni eto mae hi wedi gweithio dros yr ŵyl ac fe fydd hi'n gweithio eto dros y Flwyddyn Newydd.

Gwenllïan Grigg gafodd sgwrs gyda hi gan ofyn yn gynta pa mor bwysig yw hi fod y gofal yma ar gael?