Thatcher: Her i Gymraes ifanc

Ddydd Gwener mae'r ffilm Iron Lady mewn sinemâu am y tro cyntaf - ffilm sy'n olrhain hanes Margaret Thatcher.

Mae'r actores Meryl Streep wedi ei chanmol am ei phortread o'r cyn brif weinidog ond mae actores ifanc o Gymru wedi denu sylw am ei phortread hithau o Margaret Roberts, Mrs Thatcher yn fenyw ifanc.

Alexandra Roach o Rydaman yw'r actores fu'n sôn am ei phrofiadau wrth wneud y ffilm.

"Fy ngwaith i," meddai, "oedd ddim i feirniadu'r cymeriad ond gwneud y gwaith ymchwil angenrheidiol ac actio'r rôl mor gryf a mor onest â phosib."

Steffan Powell fu'n ei holi.