BBC Cymru Fyw

Bandio: Ymateb un o'r undebau

Anna Brychan o Undeb yr NAHT yng Nghymru sy'n ymateb i gyhoeddi union sgôr ysgolion uwchradd Cymru.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi datgelu'r marciau unigol wedi cais BBC Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Roedd y llywodraeth wedi cyhoeddi ym mha fand yr oedd pob ysgol ym mis Rhagfyr.

Gareth Glyn fu'n holi Anna Brychan.