BBC Cymru Fyw

Trafod addysg Gymraeg ym Mhowys

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Ysgol y Bannau yn Aberhonddu nos Fercher wrth i Gyngor Powys ymgynghori ar ei gynlluniau ar gyfer addysg Gymraeg.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bob sir egluro sut y maen nhw'n bwriadu datblygu addysg Gymraeg dros y tair blynedd nesaf.

Nos Fawrth roedd 'na gyfarfod yn Y Drenewydd er mwyn i swyddogion Cyngor Powys glywed safbwyntiau rhai o bobl Sir Drefaldwyn.

Adroddiad Craig Duggan.