Protest melinau gwynt Ynys Môn

Daeth tua 40 o wrthdystwyr i bicedu y tu allan i ffatri yn Llangefni, Ynys Môn, ddydd Iau yn ystod ymweliad â'r safle gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Roedd y protestwyr am i Lywodraeth Cymru gefnogi'u hymgyrch yn erbyn nifer o geisiadau i godi tyrbinau gwynt mewn gwahanol rannau o'r ynys.

Adroddiad Siôn Tecwyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan